MENU

PROFILE TUAN YANG DIPERTUA

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

 

NAME : HAJI FARIZAL BIN ISMAIL

TARIKHLAHIR : 15 DECEMBER 1967

PENDIDIKAN : IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DI UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

                      CHARTERED ACCOUNTANT DI INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA

GRED : N54

EMEL : farizal@johor.gov.my

STATUS : MARRIED

JOB EXPERIENCED:

TARIKH JAWATAN JABATAN
15.3.1992 PENOLONG AKAUNTAN ( KONTRAK) TABUNG AMANAH WARISAN JOHOR ( PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR)
1.2.1993 PEGAWAI TADBIR N3 (TETAP) PEJABAT UNIT PERANCANG NEGERI JOHOR
18.7.1997 PEGAWAI TADBIR N3 (TETAP) PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR
13.12.2006 PEGAWAI TADBIR NEGERI N44 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR ( MEMANGKU JAWATAN KETUA PENOLONG PEGAWAI KEWANGAN N48)
1.2.2007 PEGAWAI TADBIR NEGERI N44 PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU SEBAGAI KETUA PENOLONG PEGAWAI DAERAH (MEMANGKU N48)
16.7.2010 PEGAWAI TADBIR NEGERI N44 MPJBT SEBAGAI SETIAUSAHA GRED N52
7.2.2011 PEGAWAI TADBIR NEGERI N48 MPJBT SEBAGAI SETIAUSAHA GRED N52
17.8.2014 PEGAWAI TADBIR NEGERI N48 MBJB SEBAGAI SETIAUSAHA GRED N54
24.4.2016 PEGAWAI TADBIR NEGERI N52 MBJB SEBAGAI SETIAUSAHA GRED N54
17.1.2017 PEGAWAI TADBIR NEGERI N52 MPKu SEBAGAI YANG DIPERTUA GRED N54