MENU

PROFIL TUAN YANG DIPERTUA

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

 

NAMA : HAJI ABDUL RAHMAN BIN SALLEH

TARIKHLAHIR : 24.11.1964

PENDIDIKAN : SARJANA MUDA EKONOMI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN UNIVERSITI MALAYA

TAHUN : 1.7.1987

STATUS : BERKAHWIN

BIL.

JAWATAN

TARIKH

1.

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kulai Gred N54

4.5.2014 hingga sekarang

2.

Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah Pontian Gred N52

1.2.2011 hingga 3.5.2014

3.

Setiausaha, Majlis Daerah Pontian Gred N52

1.2.2009 hingga 31.1.2011

4.

Pegawai Tadbir N44, Pembangunan Fizikal

17.12.2007 hingga 31.1.2009

5.

Setiausaha, Majlis Daerah Batu Pahat N48/N52

26.3.2007 hingga 16.12.2007

6.

Setiausaha, Majlis Perbandaran Kulai N48/N52

Feb 2006 hingga 25.3.2007