MENU

PROFIL TUAN YANG DIPERTUA

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

      
NAMA : HAJI MOHAMMED SHAKIB BIN HAJI ALI

TARIKH LAHIR : 21HB. MAC 1972

PENDIDIKAN :

IJAZAH SARJANA MUDA

GRED : N54

EMEL : shakib@johor.gov.my

STATUS : BERKAHWIN

SEJARAH PEKERJAAN:

      

TARIKH JAWATAN JABATAN
1.7.2018 - MPKu SEBAGAI YANG DIPERTUA GRED N54