MENU

Pada 5 November 2017 (ahad) telah diadakan satu gotong royong di Taman Cantik, Kulai.  Gotong royong ini adalah kerjasama antara Zon Ahli Majlis, JPP Zon Taman Cantik, Kelab Rotary Kulai, Pejabat Kesihatan Daerah Kulai, PPSPPA, SWM dan Jabatan Kesihatan Persekitaran MPKu.