MENU

KEBERSIHAN & KESELESAAN TAHUN 2018

  JANUARI FEBRUARI MAC
MEMUASKAN 1713 (86.8 % ) 2331 (90.5 % ) 1330 (93.2 % )
AMAT MEMUASKAN 251 (12.7 % )  239 (9.2 % ) 93 (21.7 % )
SANGAT MEMUASKAN 6 (0.3 % ) 3 (0.1% ) 4 (0.2 % )

 

* Maklumat diperolehi daripada Sistem e-Rating di Kaunter MPKu.