MENU

SIKAP KAKITANGAN

  OKTOBER NOVEMBER DISEMBER
MEMUASKAN 318 (24 % ) 555 (42 % ) 687 (42.6 % )
AMAT MEMUASKAN 421 (32 % ) 501 (41 % ) 578 (37.4 % )
SANGAT MEMUASKAN 589 (44 % ) 491 (17 % ) 618 (20 % )

 

PERKHIDMATAN

  OKTOBER NOVEMBER DISEMBER
MEMUASKAN 521 (28 % ) 234 (47 % ) 559 (35.1 % )
AMAT MEMUASKAN 443 (33 % )  261 (33 % ) 604 (34.9 % )
SANGAT MEMUASKAN 521 (39 % ) 210 (20 % ) 594 (30 % )

 * Maklumat diperolehi melalui Sistem e- Rating di Kaunter MPKu.