MENU

SIKAP KAKITANGAN

  JANUARI FEBRUARI MAC
MEMUASKAN 1651 (83.6 % ) 2309 (89.6 % ) 1276 (89.4 % )
AMAT MEMUASKAN 311 (15.7 % ) 257 (9.9 % ) 143 (10 % )
SANGAT MEMUASKAN 11 (0.5 % ) 9 (0.3 % ) 8 (0.5 % )

 

PERKHIDMATAN

  JANUARI FEBRUARI MAC
MEMUASKAN 1597 (80.9%) 2253 (87.4 % ) 1244 (87.1 % )
AMAT MEMUASKAN  361 (18.2%) 312 (12.1 % ) 172 (12 % )
SANGAT MEMUASKAN 15 (0.7%) 10 (0.3 % ) 11 (0.7 % )

 * Maklumat diperolehi melalui Sistem e- Rating di Kaunter MPKu.