MENU

PROFIL TUAN YANG DIPERTUA

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

      
NAMA : HAJI MOHAMMED SHAKIB BIN HAJI ALI

TARIKH LAHIR : 21HB. MAC 1972

PENDIDIKAN :

IJAZAH SARJANA MUDA

GRED : N54

EMEL : shakib@johor.gov.my

STATUS : BERKAHWIN

SEJARAH PEKERJAAN:

         "MAKLUMAT DALAM PROSES PENGEMASKINIAN" "HARAP MAAF"' 

TARIKH JAWATAN JABATAN
15.3.1992 - -
1.2.1993 - -
18.7.1997 - -
13.12.2006 -  
1.2.2007 - -
16.7.2010 - -
7.2.2011 - -
17.8.2014 - -
24.4.2016 - -
1.7.2018 - MPKu SEBAGAI YANG DIPERTUA GRED N54