MENU

PILIHAN RAYA TEMPATAN KULAI

Majlis tempatan Kulai di tubuhkan pada tahun 1950. Pegawai Pentadbiran Hal Ehwal Cina , Chai Shen Gui telah mencalonkan lebih kurang sepuluh orang pemimpin tempatan untuk di pilih oleh penduduk setempat sebagai wakil kawasan. Untuk pilihan raya ini, pegawai pentadbiran British telah hadir di Kulai untuk meneliti pemilihan berkenaan kerana pemilihan tersebut merupakan yang julung kali di adakan di negeri Johor.

Dalam pilhan raya yang pertama dan kedua, Tan Zheng Bo telah di lantik sebagai pengerusi. Pada penggal ketiga Teh Hui Min telah di pilih manakala untuk penggal ke empat pula Fu Li Sheng.

Dari tahun 1950 sehingga 1960, pejabat Majlis Tempatan Kulai berada di Pekan Kulai, iaitu di Bangunan Mara. Ketika itu, tiada elaun khas yang di berikan untuk Ahli Majlis. Mereka bekerja secara sukarela demi untuk pembangunan kawasan tempatan.

Walau bagaimanapun, selepas tahun 1960 sebuah dewan orang ramai telah di bina dan Pejabat Majlis Tempatan Kulai telah di pindahkan ke sana. Ahli Majlis mula menerima elaun bulanan iaitu RM50 sebulan bagi pengerusi dan RM20 untuk ahli yang lain.

Sejak itu, Ahli Majlis Tempatan mula menceburi bidang politik umpamanya Lee Hui Chang telah mewakili Parti Buruh untuk bertanding dalm pilihan raya susulan tempatan dan berjaya di pilih sebagai wakil penduduk kawasan sekolah Melayu.