MENU

DI AWAL PENUBUHAN MAJLIS DAERAH KULAI  

Majlis Daerah Kulai telah di tubuhkan pada 1 Januari 1976. Ia di bentuk daripada gabungan 9 buah majlis tempatan, iaitu :
1)    Kulai
2)    Senai
3)    Kelapa Sawit
4)    Seelong
5)    Saleng
6)    Sengkang
7)    Ayer Bemban
8)    Sedenak
9)    Bukit Batu

Pada awal penubuhannya, Majlis Daerah Kulai (MDK) mempunyai keluasan kawasan seluas 123.336 km persegi merangkumi 40 rantai kiri dan kanan jalan raya Persekutuan utama bagi menuju ke Bandaraya Johor Bahru, Senai, Ayer Hitam dan Kota Tinggi. Pentadbiran MDK juga meliputi laluan bagi Keretapi Tanah Melayu yang menghubungkan perjalanan daripada Utara hingga ke Selatan, dan ke Singapura. Lokasi strategik Kulai yang mudah untuk di hubungi dari pelbagai arah telah menyebabkan ia di pilih sebagai Ibu Pejabat untuk mentadbir kawasan-kawasan yang berada di bawah pentadbirannya.