MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

39

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 26
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 14
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 14
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM

=

56

SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM

=

5

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 33
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN JANUARI 2018

=

188