MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

29

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 21
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS PERNIAGAAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PEMBATALAN AN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM = 31
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 5
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 32
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN OKTOBER 2017

=

118