MENU
PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN DITERIMA 

=

75

PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PERNIAGAAN DITERIMA = 17
PERMOHONAN TAMBAH JENIS PERNIAGAAN DITERIMA = 2
PERMOHONAN BATAL LESEN PERNIAGAAN DITERIMA = 51
PERMOHONAN LESEN PASAR MALAM DITERIMA = 3
PERMOHONAN TUKAR JENIS PENIAGAAN PASAR MALAM DITERIMA = 2
PERMOHONAN BATAL LESEN PASAR MALAM DITERIMA = 7
PERMOHONAN LESEN PENJAJA DITERIMA

=

7

PERMOHONAN BATAL LESEN PENJAJA DITERIMA

=

1

JUMLAH PERMOHONAN BULAN JANUARI 2017

=

165