MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

39

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 24
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 1
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 11
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 2
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 10
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM

=

44

SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM

=

11

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 12
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 1
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN LESEN ANJING

=

0

JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN MAC 2018

=

156