MENU
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN

=

3

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO = 34
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 35
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 7
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS PERNIAGAAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM = 77
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN OGOS 2017

=

156