MENU
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN

=

40

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO = 37
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 18
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 3
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS PERNIAGAAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 4
SENARAI PEMOHONAN BARU LESEN PASAR MALAM

=

32

SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM

=

6

SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 1
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 12
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN MAC 2017

=

154