MENU

PENYATA FAIL PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN BAGI BULAN JANUARI HINGGA MAC TAHUN 2019

SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
JUMLAH FAIL YANG TELAH DILULUSKAN OLEH PEGAWAI
KESIHATAN PERSEKITARAN
48 27 41                   116
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMOHONAN BARU 41 33 22                   96
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TUKAR NAMA/TUKAR JENIS PERNIAGAAN 7 7 1                   15
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TAMBAH JENIS/ALAMAT PERNIAGAAN 0 1 0                   1
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMIT SIAR KAKI 6 2 2                   10
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PEMBATALAN 34 24 14                   72
JUMLAH FAIL DIPROSES 136 94 80                   310