MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

PADA TAHUN 2017

 

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

67 0 0 0 0
LESEN ANJING PELIHARAAN 3 168 34 1 0
LESEN GERAI MAJLIS 126 39 7 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 7 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 22 65 5 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 6 31 7 0 11
LESEN PENJAJA 118 206 12 0 0
LESEN PASAR MALAM 416 900 14 0 5
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 728 3377 250 0 133
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

621

1666

234 0 59
JUMLAH:

2114

6459

565 1 209

 

JUMLAH BESAR PELESEN  :  9348