MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

PADA TAHUN 2018

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

73 0 0 0 0
LESEN ANJING PELIHARAAN 3 192 41 1 2
LESEN GERAI MAJLIS 134 43 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 8 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 22 65 7 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 6 34 6 0 14
LESEN PENJAJA 130 210 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 596 1075 28 0 8
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 708 3297 244 0 207
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

663

1752

252 0 111
JUMLAH:

2343

6675

601 1 345

 Sebagaimana Mesyuarat Penoh Bil. 3/2018 pada 27.3.2018

JUMLAH BESAR PELESEN  :  9965