MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

JANUARI 2020

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

107 1 0 0 3
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 259 54 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 133 44 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 10 11 3 0 2
LESEN PASAR AWAM 24 72 8 0 1
LESEN PAPAN IKLAN 13 102 12 0 34
LESEN PENJAJA 177 299 17 0 3
LESEN PASAR MALAM 967 1308 37 0 14
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 737 3554 262 0 255
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

854

2220

317 2 158
JUMLAH:

3027

7870

718 3 473

 JUMLAH BESAR PELESEN : 12,091

* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.02/2020 pada 23 Februari 2020.