MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

PADA TAHUN 2018

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

71 0 0 0 0
LESEN ANJING PELIHARAAN 3 192 41 1 2
LESEN GERAI MAJLIS 134 41 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 8 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 22 65 6 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 8 33 6 0 14
LESEN PENJAJA 130 209 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 571 1053 24 0 6
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 717 3324 248 0 199
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

655

1743

254 0 99
JUMLAH:

2319

6667

602 1 321

 Sebagaimana mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Pelesenan Bil. 2/2018 pada 14.2.2018

JUMLAH BESAR PELESEN  :  9910