MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

SEHINGGA JUN 2018

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

106 0 0 0 0
LESEN ANJING PELIHARAAN 4 219 47 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 134 43 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 8 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 23 66 7 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 7 36 7 0 16
LESEN PENJAJA 135 216 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 673 1100 28 0 6
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 669 3241 235 0 229
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

694

1815

262 0 130
JUMLAH:

2453

6743

609 1 385

 Sebagaimana Mesyuarat Penoh Bil. 6/2018 pada 30.7.2018

JUMLAH BESAR PELESEN  :  10,191