MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

FEBRUARI 2020

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

107 1 0 0 3
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 262 54 1 4
LESEN GERAI MAJLIS 133 44 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 10 11 3 0 2
LESEN PASAR AWAM 24 72 8 0 1
LESEN PAPAN IKLAN 14 102 12 0 34
LESEN PENJAJA 177 299 17 0 3
LESEN PASAR MALAM 971 1311 39 0 14
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 746 3568 263 0 257
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

861

2239

316 2 164
JUMLAH:

3048

7909

720 3 482

 JUMLAH BESAR PELESEN : 12,091

* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.03/2020 pada 28 Jun 2020.