MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

FEBRUARI 2019

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

106 2 0 0 2
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 235 49 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 133 45 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 9 7 2 0 2
LESEN PASAR AWAM 23 67 8 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 11 42 9 0 17
LESEN PENJAJA 138 216 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 849 1219 30 0 7
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 690 3348 245 0 234
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

760

1997

287 0 135
JUMLAH:

2724

7178

651 1 400

 JUMLAH BESAR PELESEN : 10,954

* Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh  Bil.03/2019 pada 31 Mac,  2019.