MENU

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

MAC, 2019

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

107 2 0 0 2
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 241 52 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 133 45 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 9 7 2 0 2
LESEN PASAR AWAM 23 67 8 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 11 42 9 0 17
LESEN PENJAJA 138 216 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 867 1242 30 0 7
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 695 3363 247 0 235
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

775

2024

294 0 136
JUMLAH:

2763

7249

663 1 402

 JUMLAH BESAR PELESEN : 11,078

* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.04/2019 pada 28 April,  2019.