MENU

TAKWIM TAHUNAN MPKu BAGI TAHUN 2017

 

TARIKH PERISTIWA
01. 01. 2017 PROGRAM PENYERAHAN BANTUAN BAIK PULIH RUMAH (PBBPR)
03. 01. 2017 MESYUARAT AUDIT
08. 01. 2017 MESYUARAT PENGURUSAN ASET KERAJAAN
08. 01. 2017 INVESTMENT MEETING
08. 01. 2017 MESYUARAT PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA)
08. 01. 2017

MESYUARAT PEMERIKSAAN PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

1994  & PERATURAN DIBAWAHNYA

08. 01. 2017 MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ)
09. 01. 2017 MESYUARAT BANDAR SELAMAT
09. 01. 2017 MESYUARAT LOCAL AGENDA 21
09. 01. 2017 MESYUARAT PEMANDU ICT (JPICT)