MENU

5 Mac 2018: Sesi Pengauditan Sijil Pengurusan Kualiti ISO 9001 2015 oleh Pihak AJAs di urusetiakan Unit Audit Dalam MPKu. Sebanyak 32 Prosedur utama perkhidmatan 16 jabatan dalaman di buat pemeriksaan pematuhan proses kerja dan penilaian KPI bagi maksud memelihara pengurusan kualiti dan keberkesanan organisasi.

Klik Disini untuk Melihat Foto Selanjutnya