MENU

ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA UNIT TEMPAT LETAK KERETA AKAN MELAKSANAKAN SISTEM BERKUPON BAGI TEMPAT LETAK DI KAWASAN JALAN ANGGERIK 1 TAMAN KULAI UTAMA INI BERMULA 01 APRIL 2018 SEPERTI YANG TELAH DIWARTAKAN PADA TAHUN 2015 DIBAWAH PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KECIL PERINTAH LALULINTAS JALAN ( PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA ) MAJLIS PERBANDARAN KULAI        ( PINDAAN ) 2015