MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2017

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI  85 637 46 11 3 212 909
FEBRUARI 94 931 97 32 13 446 1519
MAC 70 824 83 7 6 934 1854
APRIL 39 125 8 7 0 81 221
MEI 26 209 6 3 2 61 281
JUN 44 170 20 5 1 81 277
JULAI              
OGOS              
SEPTEMBER              
OKTOBER              
NOVEMBER              
DISEMBER              
JUMLAH 358 2896 260 65 25 1815 5061

Dikemaskini pada 16.07.2017