MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2020

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI 191  393 0 1 0 575 969
FEBRUARI 180 526 0 3 1 1277 1807
MAC 98 313 0 3 1 987 1304
APRIL 0 136 0 1 0 0 137
MEI 83 226 0 1 0 598 825
JUN              
JULAI              
OGOS              
SEPTEMBER              
OKTOBER              
NOVEMBER              
DISEMBER              
JUMLAH 552 1594 0 9 2 3437 5042

Dikemaskini pada 03.06.2020