MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2018

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI  156 422 28 4 2 844 1300
FEBRUARI 139 875 54 31 11 947 1918
MAC 105 1201 85 6 6 1225 2523
APRIL              
MEI              
JUN              
JULAI              
OGOS              
SEPTEMBER              
OKTOBER              
NOVEMBER              
DISEMBER              
JUMLAH 400 2489 167 41 19 3016 5741

Dikemaskini pada 11.04.2018