MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2017

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI  85 637 46 11 3 212 909
FEBRUARI 94 931 97 32 13 446 1519
MAC 70 824 83 7 6 934 1854
APRIL 39 125 8 7 0 81 221
MEI 26 209 6 3 2 61 281
JUN 44 170 20 5 1 81 277
JULAI 98 338 18 1 2 256 615
OGOS 132 791 137 24 16 930 1898
SEPTEMBER 69 797 36 6 6 654 1499
OKTOBER 64 368 6 4 2 196 576
NOVEMBER 60 190 7 0 0 96 293
DISEMBER 67 186 5 0 0 93 284
JUMLAH 781 5380 464 100 51 3947 9942

Dikemaskini pada 05.12.2017