MENU

Pembahagian Kawasan Di Kulai

Sebelum tahun 1950, Kampung Baru Kulai merupakan sebidang tanah yang ditanami dengan pokok getah dan nanas. Apabila kerajaan mengumumkan darurat, seramai 3000 lebih penghuni Pekan Baru telah dipindahkan ke sini. Pada masa itu , banyak kawasan yang belum ada jalan, longkang, bekalan air serta elektrik. Kebanyakan rumah pula didirikan secara selerak dan hanya beratapkan daun nipah. Dengan adanya Majlis Tempatan, infrastruktur di Kulai mula dimajukan. Kawasan Kulai dibahagikan kepada kawasan Pekan, kawasan sekolah Cina, Inggeris dan Melayu. Antara jalan-jalan awal yang dibuka adalah seperti Jalan Sekolah Cina, Jalan Lengkungan, Jalan Durian, Jalan Ngu Lai Sheng, Jalan Ruo Jian dan lain-lain lagi.

Pada awal 1950-an, pembekalan elektrik dan air masih tidak terdapat di Kulai. Lampu jalan di Kulai adalah lampu minyak. Orang yang bertanggungjawab menyalakan lampu-lampu jalan di kawasan Senai dan Kulai ialah He Ruo Chang dan Feng Bing Li. Sebelum peperangan kerja pemasangan lampu diuruskan oleh Luo Lingdan Shen Wen. Manakala air pula, setiap keluarga perlu menggali sebuah telaga di kawasan mereka.

Sebelum tamatnya tahun 1950-an, Syarikat Elektrik Yong Ann mula membekalkan elektrik kepada setiap keluarga. Masa pembekalan elektrik adalah dari 7 malam hingga 5 pagi. Selepas 10 tahun, penduduk Kulai berpeluang mendapat bekalan elektrik 24 jam daripada pihak kerajaan.

Pada tahun 1960-an, Zhen Chong Wen yang merupakan Ahli Parlimen kawasan selatan untuk Kluang berjaya mengatasi masalah bekalan air paip. Sejak itu, kemudahan-kemudahan kesihatan serta tandas-tandas awam mula didirikan.Tahun 1961, akibat perselisihan faham yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia, Majlis Tempatan di seluruh negara telah dibubarkan dan kemudiannya telah digantikan dengan Majlis Daerah. Pengerusi Gerakan Muda MCA, Lee San Chai dilantik sebagai Ketua Majlis Daerah Kulai. Dengan terdirinya Majlis Tempatan, Fu Ci Sheng telah mempengerusikan majlis tersebut selama 10 tahun.