MENU

SENARAI BANGKU / GERAI MPKu YANG KOSONG / DIBATALKAN

PASAR SALENG

BI. BANGKU / GERAI JENIS PERNIAGAAN BIL. BERNIAGA KOSONG / BATAL
5 UNIT SAYUR 0 5
3 UNIT DAGING 0 3
3 UNIT AYAM 0 3
4 UNIT IKAN 0 4
5 UNIT BUAH - BUAHAN 0 5
4 UNIT RUNCIT / GERAI KERING 1 3
4 UNIT KHINZIR 1 3
28 UNIT JUMLAH 2 26