MENU

Bahagian Pentadbiran

  1. Bagaimana cara untuk membatalkan penyewaan sekiranya bayaran telah dijelaskan?

    Penyewa hendaklah membuat permohonan secara bertulis dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan.

     

  2. Bagaimana cara untuk menukar tarikh penyewaan setelah bayaran dijelaskan?

    Permohonan hanya akan dipertimbangkan setelah Majlis bersetuju mempertimbangkan permohonan tersebut setelah penyewa membuatnya secara bertulis.