MENU

Bahagian Bangunan

 1. Bagaimanakah cara membuat permohonan pelan ubah/tambah?
   
  1. Cari pelukis pelan untuk membuat pelan
  2. Sediakan dokumen perlu untuk permohonan pelan :
   1. Salinan surat perjanjian jualbeli dengan pemaju
   2. Salinan cukai harta terbaru
   3. Salinan cukai tanah
   4. Salinan CFO
   5. Geran tanah
  3. Bayaran proses adalah bergantung kepada luas lantai bangunan yang diubah/tambah.
 2.  

 3. Apakah cara untuk pengeluaran CFO?

  Pemohon hendaklah mengemukakan :

  1. Borang E
  2. Surat sokongan Jabatan yang berkaitan (JKR,Bomba,SAJ,TNB,Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, Jabatan Pengairan dan Saliran, Pejabat Tanah Daerah Kulai.)
 4.  

 5. Berapa lama pengeluaran CFO setelah syarat-syarat dipatuhi?

  14 hari dari tarikh pengeluaran Borang E.