SOALAN LAZIM SOALAN LAZIM

 

  Cukai Harta  
     
 
Cukai Harta atau Taksiran adalah cukai yang dikenakan ke atas setiap pegangan berkadar dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Majlis Perbandaran Kulai seperti:
-Rumah Kediaman
-Harta Perusahaan dan Perdagangan(kedai, kilang, hotel dan sebagainya) -Tanah Kosong
-Tanah Pertanian Unit-unit dalam rumah pangsa, kondominium, bagunan pejabat dan lain-lain bangunan bertingkat juga merupakan pegangan berkadar yang dikenakan cukai harta.
 
 
Cukai harta dikira berdasarkan kepada Nilai Tambah dan Kadar. Nilai tambah berasaskan kepada Harga Pasaran Harta pada satu aras nilai tertentu. Kadar pula adalah peratus yang dikenakan ke atas nilai harta tersebut sebagai cukai harta yang perlu dibayar. Nilai Tambah Harta boleh dipinda sekiranya terdapat perubahan pada harta atau berlaku kesilapan atau ketidakseragaman mengikut Seksyen 144(1) Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pemilik harta boleh membuat bantahan sekiranya tidak berpuas hati dengan pindaan tersebut. Bantahan hendaklah dibuat secara bertulis sebelum tamat tempoh yang diberikan.
 
 
Cukai harta perlu dibayar 2 kali setahun iaitu:
 1. Tahun Pertama - 1 Januari hingga 28 Februari bagi tiap-tiap tahun
 2. Tahun Kedua - 1 Julai hingga 31 Ogos bagi tiap-tiap tahun
 
 
Mengikut Seksyen 147(1) Akta 171 Kerajaan Tempatan tindakan yang akan dikenakan jika anda tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh tersebut . Rujuk bahagian perundangan (akta).
 
 
Sekiranya anda tidak menerima bil cukai harta, anda boleh datang sendiri ke Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Perbandaran Kulai untuk mendapatkan bil-bil anda. Jangan lupa bawa bersama maklumat-maklumat seperti berikut:
-No.Lot/Rumah dan kedudukan harta atau
-No.Akaun (jika ada) atau
-Bil lama untuk rujukan
 
 
Anda perlu menyerahkan bil dan notis Borang E kepada pemilik. Jika pemilik tidak menjelaskan tunggakan tersebut, tindakan menahan harta penyewa boleh diambil. Bagaimanapun, Majlis Perbandaran Kulai boleh mengecualikan tindakan tersebut dengan menawarkan kepada penyewa supaya membayar sewa premis terus kepada Majlis Perbandaran Kulai sehingga tunggakan cukai dijelaskan sepenuhnya sebagaimana peruntukan Seksyen 151(5) (6) Akta 171.
 
 
Tunggakan boleh dibayar secara ansuran sekiranya jumlah tunggakan dalam jumlah yang besar. Borang permohonan boleh diperolehidi jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis Perbandaran Kulai. Majlis akan menetapkan jumlah ansuran bulanan yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
 
     
 

Kami sedia melayani anda, sila hubungi:

 1. Bahagian Urusan Jabatan Kewangan
  Tel: 07-6631511 07-6632132 07-6637161 Samb: 220 - Kaunter Bayaran
 2. Bahagian Urusan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
  Tel: 07-6631511 07-6632132 07-6637161 Samb: 221

 1. Pertukaran alamat
 2. Pertanyaan bil
 3. Semakan Pertukaran Hakmilik (Carian)
 4. Borang I/J
 5. Notis Borang E
 6. Waran Borang F
 7. Notis Borang G
 8. Notis Borang H
 9. Tindakan Undang-undang Sitaan / Harta Rampasan
 
     

Halaman: 1  2  3  4  5  

Jika maklumat ini tidak mencukupi, sila hubungi :-

Nama : Mohd Halim Ridhauddin bin Ab Manap
Bahagian : Unit Aduan Awam
No. Telefon : 07-6631511
E-mel : unit.pr.mpku@johor.gov.my