MENU
Administration Department
Tuan Yang Di Pertua 6613001
P.A Yang Di Pertua 6613021
Tuan Setiausaha 6613002
En. Jefry 6613003
Department No. 6613025

 

Assessment Department
Haji Soeb 6613004
Puan Baizah 6613005
Bahagian Penilaian 6613027
Bahagian Pengurusan Harta 6613028
Unit COB 6613029
Unit PPKB 6613030
Unit Dewan & Khemah 6613031

 

Engineering Department
En Jamiran 6613006
Department No. 6613033

 

Finance Department
En Jailani 6613007
No Bahagian Belanja 6613035
No Bahagian Hasil 6613036

 

Building Department
En Nizam 6613009
Department No. 6613038

 

Urban Planner Department
En Muhammad 6613010
Department No. 6613040