MENU

LOGO MPKu

 

Konsep Logo

 

Melambangkan sifat-sifat universal dan simbolik kepada globalisasi. Ini menjelaskan wawasan Majlis yang lebih luas dan perancangan yang jitu

Melambangkan sifat berani dan ketegasan Majlis Perbandaran Kulai dalam melaksanakan peraturan dan perundangan. Ia juga menunjukkan semangat, iltizam dan minda anggota pekerja yang dinamik.

Warna yang menunjukkan kecermelangan dan kerjayaan. Ini selaras dengan motto " Cemerlang Sejahtera" yang diterapkan dalam etika kerja seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Kulai.

Simbolik kepada etika dan disiplin di dalam pentadbiran yang proaktif.

Menjelaskan komitmen majlis dalam memartabatkan bangsa dan wawasan negara.

Simbolik kepada buku yang melambangkan ilmu dan komitmen meningkatkan efisien pembangunan yang berterusan

Menggambarkan pentadbiran yang telus cemerlang bersandarkan Agama Islam iaitu Agama Rasmi Negara

Melambangkan 9 kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai yang dibangunkan secara berperingkat.

Motto bagi perbandaran yang maju dan makmur

Mencerminkan kerjasama, kemuafakatan dan komitmen majlis untuk merealisasikan wawasan negara.

Melambangkan Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail, Senai sebagai pusat penerbangan dan pengangkutan udara yang utama di selatan Malaysia.