MENU

STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2020

SUKU TAHUN PERTAMA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 969 0 0 969
JUMLAH 969 0 0 969

 

SUKU TAHUN KEDUA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
APRIL MEI JUN
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0

 

 

SUKU TAHUN KETIGA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JUL OGOS SEP
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0