MENU

STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2017

SUKU TAHUN PERTAMA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab 116 86 58 260
3. e-Bayaran 994 1613 1924 4531
JUMLAH 1110 1699 1982 4791

 

SUKU TAHUN KEDUA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
APRIL MEI JUN
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab 30 1 - 31
3. e-Bayaran 260 307 321 888
JUMLAH 290 308 321 919

 

>

SUKU TAHUN KETIGA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JUL OGS SEP
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 713 2030 1568 4311
JUMLAH 713 2030 1568 4311