MENU

STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2018

SUKU TAHUN PERTAMA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 1456 2057 2628 6141
JUMLAH 1456 2057 2628 6141

 

SUKU TAHUN KEDUA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
APRIL MEI JUN
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 673 468 350 7632
JUMLAH 673 468 350 7632

 

>

SUKU TAHUN KETIGA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JUL OGOS SEP
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 798 2988 1091 12509
JUMLAH 798 2988 1091 12509