MENU

Sistem Aduan MPKu

Aduan anda boleh dikemukakan ke aduan.mpku@johor.gov.my atau kepada alamat sebagaimana senarai e-mel jabatan dan e-mel aduan jabatan berikut:

 

Bil. Nama Jabatan Emel Jabatan Emel Aduan Jabatan
1. Pentadbiran pentadbiran@mpku.gov.my aduan.pentadbiran@mpku.gov.my
2. Kewangan kewangan@mpku.gov.my aduan.kewangan@mpku.gov.my
3. Kejuruteraan kejuruteraan@mpku.gov.my aduan.kejuruteraan@mpku.gov.my
4. Pembangunan pembangunan@mpku.gov.my aduan.bangunan@mpku.gov.my
5. Penilaian & Pengurusan Harta penilaian@mpku.gov.my aduan.penilaian@mpku.gov.my
6. Perancang Bandar PerancangBandar@mpku.gov.my aduan.perancang@mpku.gov.my
7. Lanskap lanskap@mpku.gov.my aduan.lanskap@mpku.gov.my
8. Pelesenan & Kesihatan pelesenan@mpku.gov.my aduan.pelesenan@mpku.gov.my
9. Undang-Undang /Penguatkuasa

UndangUndang@mpku.gov.my /

penguatkuasaan@mpku.gov.my

aduan.undang2@mpku.gov.my

aduan.penguatkuasa@mpku.gov.my

10. Teknologi Maklumat ict@mpku.gov.my aduan.ict@mpku.gov.my
11. Unit Audit Dalam audit.dalam@mpku.gov.my aduan.audit@mpku.gov.my
12. Perhubungan Awam pro@mpku.gov.my aduan.pro@mpku.gov.my
13. Unit OSC osc@mpku.gov.my aduan.osc@mpku.gov.my
14. Pengurusan Kontrak PengurusanKontrak@mpku.gov.my aduan.pkontrak@mpku.gov.my
15. Unit Tunggakkan Tunggakan@mpku.gov.my aduan.tunggakkan@mpku.gov.my