MENU
SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
MOHON BARU PERMIT SIAR KAKI 6 2 2                   10
MOHON BARU PERMIT LESEN PROMOSI 1 0 0                   1
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA 136 94 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310