MENU

 JUMLAH PERMOHONAN LESEN BAGI TAHUN 2019

BIL MOHON JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
1 BARU 95 62 65                   222
2 BATAL 34 24 14                   72
3 TUKAR NAMA /JENIS 7 7 1                   15
4 TAMBAH JENIS/ ALAMAT 0 1 0                   1
  JUMLAH 136 94 80                   310

 * Maklumat diperolehi sebagaimana Minit Mesy. Penuh Bil. 4/2019 pada 28 April 2019.