MENU

 JUMLAH PERMOHONAN LESEN BAGI TAHUN 2019

BIL MOHON JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
1 BARU 95 62 65 77 104 57             460
2 BATAL 34 24 14 8 0 1             81
3 TUKAR NAMA /JENIS 7 7 1 2 0 3             20
4 TAMBAH JENIS/ ALAMAT 0 1 0 0 1 0             2
  JUMLAH 136 94 80 87 105 61             563

 * Maklumat diperolehi sebagaimana Minit Mesy. J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil. 7/2019 pada 14 Julai 2019.