MENU

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DI MAJLIS
PERBANDARAN KULAI DARI TAHUN 2007 HINGGA 2014

 

 

Bil

Jenis Permohonan

2007

2008 2009

2010

2011

2012 2013 2014

1.

PermohonanSerentak

0

2 5

0

55

73 74 63

2.

Kebenaran Merancang

3

26 25

47

86

107 104 99

3.

Pelan Kejuruteraan

0

1 18

31

33

78 90 70

4.

Pelan Bangunan

51

75 60

80

92

91 101 98
5 CFO 78 49 32 7 10 5 5 1
6 CCC - 21 22 23 29 44 61 72

 

Jumlah

132

174 162

194

250

325 361 340