MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA
TAHUN 2015 - 2017

 

 

BULAN

 

TAHUN 2015

 

TAHUN 2016

 

TAHUN 2017

ANGGARAN : RM165,000.00 ANGGARAN : RM181,500.00 ANGGARAN : RM181,500.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

406

20,300.00

328

16,400.00

330

16,500.00

FEBRUARI

204

10,200.00

259

12,950.00

223

11,150.00

MAC

426

21,300.00

248

12,400.00

476

23,800.00

APRIL

748

37,400.00

234

11,724.53

263

7,890.00

MEI

142

7,100.00

186

9,339.66

289

8,670.00

JUN

357

17,860.00

608

30,424.65

206

6,180.00

JULAI

121

6,050.00

258

12,915.14

286

8,580.00

OGOS

228

11,400.00

178

8,924.55

258

7,740.00

SEPTEMBER

209

10,460.00

203

10,188.72

183

5,490.00

OKTOBER

527

26,350.00

258

12,934.01

215

6,450.00

NOVEMBER

238

11,910.00

97

4,886.81

214

6,420.00

DISEMBER

215

10,750.00

145

7,292.48

362

10,876.00

JUMLAH (%)

3,821

191,080.00

115.81 %

3,002

150,380.55

82.85 %

2,943

108,870.00

59.98%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy. Jawatankuasa Cukai Harta Bil.11/2017 pada 9 November 2017.