MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA
TAHUN 2019

 

BULAN

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

ANGGARAN :

RM181,500.00

ANGGARAN : RM200,000.00 ANGGARAN : RM200,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

330

16,500.00

264

7,920.00

189

9,450.00

FEBRUARI

223

11,150.00

298

8,940.00

357

17,850.00

MAC

248

23,800.00

354

10,620.00

334

16,700.00

APRIL

234

7,890.00

165

4,950.00

278

13,900.00

MEI

186

8,670.00

292

8,760.00

337

16,850.00

JUN

206

6,180.00

215

6,450.00

111

5,550.00

JULAI

286

8,580.00

440

13,200.00

0

0.00

OGOS

258

7,740.00

141

4,230.00

0

0.00

SEPTEMBER

183

5,490.00

 221

6,630.00

0

0.00

OKTOBER

215

6,450.00

 145

4,350.00

0

0.00

NOVEMBER

214

6,420.00

305 

9,150.00

0

0.00

DISEMBER

362

10,876.00

273

8,190.00

0

0.00

JUMLAH (%)

3,305

119,746.00

65.98 %

3,113

93,390.00

46.70 %

1,606

80,300.00

40.15%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy. J/Kuasa Taksiran  Bil.7/2019 pada 14.07.2019.