MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA
TAHUN 2019

 

BULAN

 

TAHUN 2017

 

TAHUN 2018

 

TAHUN 2019

ANGGARAN : RM181,500.00 ANGGARAN : RM200,000.00 ANGGARAN : RM200,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

330

16,500.00

264

7,920.00

0

0.00

FEBRUARI

223

11,150.00

298

8,940.00

0

0.00

MAC

248

23,800.00

354

10,620.00

0

0.00

APRIL

234

7,890.00

165

4,950.00

0

0.00

MEI

186

8,670.00

292

8,760.00

0

0.00

JUN

206

6,180.00

215

6,450.00

0

0.00

JULAI

286

8,580.00

440

13,200.00

0

0.00

OGOS

258

7,740.00

141

4,230.00

0

0.00

SEPTEMBER

183

5,490.00

 221

6,630.00

0

0.00

OKTOBER

215

6,450.00

 145

4,350.00

0

0.00

NOVEMBER

214

6,420.00

305 

9,150.00

0

0.00

DISEMBER

362

10,876.00

 0

0.00

0

0.00

JUMLAH (%)

3,305

119,746.00

65.98 %

2,840

85,200.00

42.60 %

0

0.00

0%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penoh Bil.11/2018 pada 31.12.2018.