MENU
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
En Ghazali Bin Mahmod                        ghazali.mahmod@johor.gov.my 07-6613006
No Jabatan   07-6613033

 

BAHAGIAN KEWANGAN
En Mohd Jailani Bin Haji Kabeb         mjailani@johor.gov.my 07-6613007
No Bahagian Belanja               07-6613035
No Bahagian Hasil   07-6613036

 

BAHAGIAN BANGUNAN
Mohd Hidir Bin Jaafar                           m.hidir@johor.gov.my 07-6613009
No Bahagian               07-6613038