MENU
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
En Jamiran  Bin Rebu                         07-6613006
No Jabatan 07-6613033

 

BAHAGIAN KEWANGAN
En Mohd Jailani Bin Haji Kabeb         07-6613007
No Bahagian Belanja             07-6613035
No Bahagian Hasil 07-6613036

 

BAHAGIAN BANGUNAN
Dato' Mohd Nizam Bin Abdul Razak 07-6613009
No Bahagian             07-6613038