MENU
Bahagian Lesen & Kesihatan
EnAdib Reza                     6613011
Bahagian Perlesenan 6613042
Bahagian Kesihatan 6613043

 

Bahagian Undang-Undang & Penguatkuasa
En Zakaria Ahmad           6613012
Bahagian Perundangan 6613045
Bahagian Penguatkuasaan 6613046

 

Bahagian Lanskap
Arkitek Lanskap                6613013
No Bahagian 6613048

 

Bahagian Teknologi Maklumat
Pn Shahida                        6613014
No Bahagian 6613050

 

Unit Audit Dalam
Pn Mazlina                       6613015
No Unit 6613052