MENU

Kewangan
Nama Jawatan Grade
Lisa Sharmine binti Abdul Rahim Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Siti Zulaikha binti Zainal Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Mohammad Safuddin bin Hashim Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
Landskap
Nama Jawatan Grade
Mohd Hashim Bin Yacob Pemandu Kenderaan H11
Abdul Rasyid Bin Musa Penolong Arkitek Landskap JA29
Shamsul Najjah Bin Mohd Saiyudi Penolong Arkitek Landskap JA29